Välkommen till Upphandlingsrättslig Tidskrift!

UrT:s nya hemsida är nu på plats. Den gamla lämnade en hel del att önska och var i stort behov av modernisering och uppgradering, särskilt vad gäller säkerheten. För dig som prenumerant, vi har skickat ut ett nytt lösenord till din inloggning där du som tidigare får tillgång till alla över 140 artiklar som har publicerats sedan starten år 2014. Du som inte är prenumerant får fri tillgång till alla artiklar på engelska och även de på svenska som publicerats som Open access, se under rubriken Open access här ovan.

UrT vill särskilt tacka de advokatbyråer som bidragit till den nya hemsidan, Advokatfirman Glimstedt, Advokatfirman Vinge och Advokatfirman Titov & Partners. Vi tackar även de bidragsgivare som valt att vara anonyma.

Vi passar även på att göra en del ändringar i redaktionen på UrT. Robert Ågren har valt att lämna redaktionen på grund av tidsbrist och vi vill rikta ett stort tack till honom för hans insatser under åren med tidskriften. Istället välkomnar vi Tom Madell som medlem av redaktionen. Tom är hovrättsråd vid Hovrätten för Övre Norrland och har tidigare varit professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet.

I det första numret för året, UrT 2023•1, har vi tre intressanta artiklar skrivna av en juridikstudent, en ekonomisk upphandlingsexpert och en amerikansk juris doktor – vilken bredd! Vi söker alltid efter duktiga skribenter som vill berätta om upphandlingsregelverket. Vill du skriva en artikel i UrT, kontakta gärna redaktionen på info@urt.se.

Välkommen vår, gärna innan maj!