Syftet med att starta och ge ut Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT) var att fylla det tomrum som fanns vad gäller högkvalitativa akademiska texter om offentlig upphandling och att tillhandahålla en rättsvetenskaplig tidskrift som enbart inriktar sig på dessa frågor. Före år 2014 fanns inte någon svensk akademisk tidskrift som specifikt behandlade frågor kring offentlig upphandling. Bristen på vetenskapligt arbete på området är fortfarande stort – 25 år efter att regelverket trätt i kraft finns i Sverige endast tre rättsvetenskapliga akademiska avhandlingar i ämnet. Den stora betydelse rättsområdet har, som dessutom konstant ökar, innebär ett allt större behov av forskning i form av avhandlingar och rättsvetenskapliga artiklar. Rättsområdet är härutöver utsatt för stora, regelbundna, förändringar, vilka i sin tur ger behov av än fler rättsvetenskapliga undersökningar och analyser.

UrT är en icke-vinstdrivande rättsvetenskaplig tidskrift som ges ut av en ideell förening – Föreningen för utgivande av Upphandlingsrättslig Tidskrift. UrT innehåller i första hand artiklar om rättsvetenskapliga frågeställningar inom ämnet offentlig upphandling. Tidskriften innehåller även artiklar om t.ex. ekonomiska, tekniska eller arbetsrättsliga frågeställningar i offentliga upphandlingar.

UrT finaniseras i huvudsak genom prenumerationsintäkter. Vill du stödja tidskriften är du välkommen att starta en prenumeration via Exakta Print AB, mailadress urt@exakta.se.

Rådet
Docent Andrea Sundstrand, ansvarig utgivare
Professor Mats Bergman
Professor Michał Kania
Professor Olle Lundin
Professor Juri Munukka
Professor Jane Reichel
Professor Michael Steinicke
Professor Christopher Yukins
Docent Filip Bladini
Docent Carina Risvig Hansen
Docent Jörgen Hettne
Docent Anders Lunander
Docent Mari Ann Simovart