Upphandlingsrättslig Tidskrift

Redaktör
Docent Andrea Sundstrand

Redaktion
Docent Andrea Sundstrand
Hovrättsråd Tom Madell
Professor Daniel Schoeni

Prenumerationer och priser
Exakta Print AB, e-mail: urt@exakta.se.
Pris/kalenderår inkl. frakt, 3-4 tidningar per år, moms inom parantes. I avgiften ingår en årsbok i e-format och tillgång till alla artiklar, såväl nya som tidigare, med IP access.
Häften: 950 (1 007) kr. Häften studerande (vid juridisk fakultet): 375 (397) kr.
Endast årsbok i e-format och tillgång till alla artiklar, såväl nya som tidigare, med IP access: 950 (1 007) kr. För utlandsprenumeranter tillkommer faktisk portokostnad.

Tryck: Exakta Print AB, Malmö 2023.
ISSN 2001-9904