2018

Wendelsson Daniel
Några processfrågor i upphandlingsmål i HFD UrT 2018 s. 287

Wahlberg Jonatan
Kontraktsbegreppet i upphandlingsdirektiven – UrT 2018 s. 277

Rezae Sara
Direktupphandling – är inköpen av samma slag UrT 2018 s. 267

Nilsson Magnus
Marknadsdialog – UrT 2018 s. 259

Nedström Magnus
Innovationer upphandling och ensamrätter UrT 2018 s. 249

Lidbom-Rappne
Möjligheter – när bevisningen omfattas a sekretess UrT 2018 s. 239

Hård af Segerstad Viktor
Ändring av offentligt upphandlade kontrakt – UrT 2018 s. 227

Gustavsson Stefan
Upphandlingssamarbete via intern upphandling UrT 2018 s. 219

Gil Maria
Köp och samarbeten avseende tjänster mellan myndigheter UrT 2018 s. 209

Gadman Erik
Förenklingsutredningens förslag om rättegångskostnader UrT 2018 s. 199

Brunlid Charlotte
Avtalsuppföljning 2.0 UrT 2018 s. 189

Bergström Björn
Upphandlingspolicies ett par betraktelser UrT 2018 s. 181

Bergdahl Hanna
Myndigheterna stuprören och skyddsobjektet – UrT 2018 s. 169

Bengtsson Annica
UM bedömning vid kvalificering – UrT 2018 s. 157

Ågren, Robert
Klargörande av anbud, UrT 2018 s. 145

Sundstrand, Andrea,
Offentlig upphandling och sponsring, UrT 2018 s. 127

Karlsson, Per
KKL och LOU, UrT 2018 s. 107

Hunt Alex
Ogiltighet i upphandlingsrätten – UrT 2018 s. 91

Sundstrand Andrea
Ett bestämt gränsöverskridande intresse UrT 2018 s. 83

Mužina Pohar Rejc
Horizontal cooperation – UrT 2018 p. 63

Mårtensson Magnus
Avtalsändringar i offentlig upphandling UrT 2018 s. 47

Kers Elin
Sekretess i offentliga upphandlingar – UrT 2018 s. 27

Soloveicik Deividas
Rethinking the confidentiality UrT 2018 p. 11

Simovart Mari Ann
Current issues related to remedies system UrT 2018 p. 1

2016

Pauli Camilla
Lönevillkor i offentlig upphandling UrT 2016 s. 151

Risvig Hamer Carina
The concept of a ’public contract’ – UrT 2016 p. 179

Ulfsdotter Forssell Anna
Fortsatta oklarheter på talerättens område – UrT 2016 s. 363

Sällfors Kristoffer
Krav på tjänstepensioner och försäkringar – UrT 2016 s. 393

Sundstrand Andrea
Icke-vinstdrivande organisationer – UrT 2016 s. 139

Brunlid Charlotte
Välfärdstjänster – UrT 2016 s. 403

Löwstedt Edström
Stora ambitioner – men knappast SME UrT 2016 s. 382

Bergqvist PO
Verksamhetskriteriet – UrT 2016 s. 373

Edman Åsa
Inköpscentralens nya roller – UrT 2016 s. 353

Linder Fredrik
Onormalt låga anbud UrT 2016 s. 343

Piper Catharina
Ny upphandlingslagstiftning – miljöhänsyn – UrT 2016 s. 329

Engström Mikael
Korruption i offentlig upphandling UrT 2016 s. 319

Olsson Erik
Direkt effekt vid överprövning av konc. UrT 2016 s. 309

Bergström Björn
Innovationsupphandling – UrT 2016 s. 299

Pedersen Kristian
Nya bestämmelser om ramavtal UrT 2016 s. 290

Hane John
Förhandlingsrätten vid offentlig – UrT 2016 s. 279

Peedu Karin
Direktupphandling pga synnerlig brådska UrT 2016 s. 270

Nilsson Magnus
Ändringar av kontrakt och ramavtal UrT 2016 s. 259

Edmark Johannes
Offentlig-privat samverkan OPS UrT 2016 s. 225

Simovart MA
Application of the principle of proportionality UrT 2016 p.

Hettne Jörgen
UrT 2016 s.

Kirkwood WT
Barriers to small business preference programs – UrT 2016 p. 121

Andersson Håkan
Skadestånd II UrT 2016 s. 99

Ahlberg Kerstin
Arbetsrättsliga villkor – UrT 2016 s. 65

Granmar Claes
Effekterna av att inte genomföra direktivet – UrT 2016 s. 53

Abdsaleh Sofie
Att avbryta en offentlig upphandling UrT 2016 s. 38

Sanchez-Graells
A Collaborative Cross-border Procurement – UrT 2016 p. 11