Prenumerationsärenden

För frågor rörande prenumerationer, kontakta Exakta Print AB. Kontaktuppgifter finns under fliken Prenumerationer.

Artiklar och UrT:s innehåll

Om du är intresserad av att publicera en artikel i UrT, kontakta någon av oss i Redaktionen. Du hittar våra skrivregler här.

Har du frågor eller kommentarer om UrT:s innehåll, kontakta info@urt.cc.

Redaktionens adress

Föreningen för utgivande av Upphandlingsrättslig Tidskrift
Hagtornsvägen 16, 183 60 Täby
Tel: 0734433622 • Hemsida: urt.cc • E-post: info@urt.cc

Support

Om du behöver support med hemsidan, kontakta support@urt.cc.