Väsentlig ändring av offentliga byggentreprenadkontrakt och ÄTA-arbeten

Regulation of concessions – a new territory for the Public Procurement Directives
Kvalitetsutvärdering och budgivning vid offentlig upphandling