Utrymmet för den upphandlande myndighetens bedömning vid kvalificering av leverantörer

Myndigheterna, stuprören och skyddsobjektet – betraktelser efter ett halvår med Dataskyddsförordningen (GDPR)
Skyldighet att begära klargöranden av anbud?