Upphandlingsrättens intåg i entreprenadrätten – eller när en ändring inte är en ändring

Tio år med upphandlingsskadeavgift
Förenklad upphandling av välfärdstjänster – några praktiska synpunkter