Upphandlingspolicies – ett par betraktelser

Avtalsuppföljning 2.0
Myndigheterna, stuprören och skyddsobjektet – betraktelser efter ett halvår med Dataskyddsförordningen (GDPR)