Upphandling av idéburna offentliga partnerskap och icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse

Collaborative Cross-border Procurement in the EU: Future or Utopia?
Utvärderingens roll för att realisera en vision