Upphandling av icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse – en replik

Gränsen mellan bidrag och kontrakt vid kommuners finansiering av skyddade boenden
Löptider i upphandlingsavtal