Undantagen från upphandlingsskyldigheten

A comparative analysis of public procurement reforms in Africa: challenges and prospects
Talerätt för statliga myndigheter enligt LOU