Tillståndsplikt i upphandlade kontrakt

Upphandling av mellanhänder enligt LOU
Offentlig marknad brister i förståelsen kring anledningen till en fungerande dialog