Sveriges genomförande av jävsreglerna i 2014 års LOU- och LUF-direktiv

Golvprisers tillåtlighet vid offentlig upphandling
Suspension and Debarment in the U.S. Government: Comparative Lessons for EU’s Next Steps in Procurement