Svarandens invändningar om anbudsbrister i upphandlingsskadeståndsmål

Behovsinventering kring upphandlingsrättsliga prejudikat
Standarder i offentlig upphandling