Sociala hänsyn i offentlig upphandling – en introduktion

Vita jobb-modellen och offentlig upphandling
Contract law and public procurement