Skyldighet att begära klargöranden av anbud?

Utrymmet för den upphandlande myndighetens bedömning vid kvalificering av leverantörer
Offentlig upphandling och sponsring