Self-cleaning 2020

Ramavtal som verktyg för samordnade inköp – balansgång mellan flexibilitet, likabehandling och öppenhet
Begreppet verksamhetsrisk i definitionen av tjänste- och byggkoncessioner