Salient Features of Brazil’s 2021 Government Contracts Act (Law 14.133)

Standardavtals konkurrensbegränsande effekt vid upphandling av byggentreprenader