Rättsliga begränsningar av myndigheters fria skön – från ett EU-rättsligt och svenskt perspektiv

Kvalitetsutvärdering och budgivning vid offentlig upphandling
Defence Procurement and the European Defence Equipment Market: the Virtues of Kissing the Frog