Ramavtal som verktyg för samordnade inköp – balansgång mellan flexibilitet, likabehandling och öppenhet

Hållbar upphandling
Self-cleaning 2020