Onormalt låga anbud

Inköpscentralens nya roller, förfaranden och arbetssätt
Ny upphandlingslagstiftning – miljöhänsyn i offentlig upphandling