Onormalt låga anbud inom offentlig upphandling – teoretisk och praktisk tillämpning

Standarder i offentlig upphandling
Tio år med upphandlingsskadeavgift