Offentliga byggentreprenadkontrakt – odelbara kontrakt och hyresundantaget

Leverantörernas intresse av att ingå avtal med upphandlande myndigheter
Choice of law applicable to joint cross-border public procurement by central purchasing bodies or under occasional collaboration agreements