Offentlig-privat samverkan – En rättslig analys av en framväxande samverkansform inom offentlig upphandling

Ändringar av kontrakt och ramavtal
Application of the principle of proportionality: the case of penalty clauses in Estonian public contracts