Nya bestämmelser om ramavtal, särskilt i försörjningssektorerna