Ny upphandlingslagstiftning – miljöhänsyn i offentlig upphandling

Onormalt låga anbud
Korruption i offentlig upphandling