Några processfrågor i upphandlingsmål i Högsta förvaltningsdomstolen

The European Single Procurement Document
Kontraktsbegreppet i upphandlingsdirektiven och lagarna