Något om upphandlingssamarbete via intern upphandling

Ändring av offentligt upphandlade avtal & effekter av otillåtna ändringar
Köp och samarbeten avseende tjänster mellan myndigheter