Myndigheterna, stuprören och skyddsobjektet – betraktelser efter ett halvår med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Upphandlingspolicies – ett par betraktelser
Utrymmet för den upphandlande myndighetens bedömning vid kvalificering av leverantörer