Kvalitetsutvärdering och budgivning vid offentlig upphandling

Väsentlig ändring av offentliga byggentreprenadkontrakt och ÄTA-arbeten
Rättsliga begränsningar av myndigheters fria skön – från ett EU-rättsligt och svenskt perspektiv