Korruption i offentlig upphandling

Ny upphandlingslagstiftning – miljöhänsyn i offentlig upphandling
Direkt effekt vid överprövning av koncessioner