Köp och samarbeten avseende tjänster mellan myndigheter

Något om upphandlingssamarbete via intern upphandling
Förenklingsutrednings förslag om rättegångskostnader