Konsortier i offentlig upphandling

Åberopande av andra företags kapacitet i offentlig upphandling
Referenser – ett verktyg vid kvalificering och utvärdering