Konkurrensrättens inverkan på offentliga upphandlingar

Offentlig upphandling och sponsring
Ogiltighet i upphandlingsrätten – innebörd och följder vid otillåten ändring