Kan du bevisa det? – åberopsbörda och bevisbörda i upphandlingsmål

Utvärderingens roll för att realisera en vision
Reglering av underentreprenad i LUFS