Jäv och self-cleaning i offentlig upphandling

Kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling