Innovationsupphandling – ett par centrala frågeställningar ur upphandlingsrättslig synvinkel