Inköpscentralens nya roller, förfaranden och arbetssätt

Fortsatta oklarheter på talerättens område – en betraktelse från en praktiker, eller talerätt inom upphandlingsområdet – ett område som behöver tydliggöras
Onormalt låga anbud