I ljuset av Hamburg-undantaget; men vad menas egentligen med allmänintresset?

Ändringsklausuler – om att klart, exakt och entydigt förutse framtida behov
Exclusion of a temporary joint venture from a public-procurement procedure for having failed to lodge, with its tender, a declaration of acceptance of a legality protocol aimed at combating criminal activity: Impresa Edilux and SICEF (C-425/14)