GPA and the Philippines: Likely or unlikely?

Möjligheter och gränser för arbetsmiljökrav i offentlig upphandling
Åberopande av andra företags kapacitet i offentlig upphandling