Golvprisers tillåtlighet vid offentlig upphandling

Säkerhetsskyddad upphandling
Sveriges genomförande av jävsreglerna i 2014 års LOU- och LUF-direktiv