Fortsatta oklarheter på talerättens område – en betraktelse från en praktiker, eller talerätt inom upphandlingsområdet – ett område som behöver tydliggöras

Verksamhetskriteriet – varifrån får – eller måste – intäkterna komma för att kriteriet ska vara uppfyllt?
Inköpscentralens nya roller, förfaranden och arbetssätt