Ett bestämt gränsöverskridande intresse

Ogiltighet i upphandlingsrätten – innebörd och följder vid otillåten ändring
Horizontal cooperation as a limitation on the scope of applicability of the rules of public procurement and the conclusion of concession contracts