Erfarenhet som tilldelningskriterium vid offentlig upphandling

Onormalt lågt anbud och missbruk av marknadsdominerande ställning
The reform of the EEA rules on public procurement