Elektroniska auktioner i offentlig upphandling – prispressare eller prishöjare?

Förenklad upphandling av välfärdstjänster – några praktiska synpunkter
Ansökan om undantag från LUF-direktivet