Direktupphandling på grund av synnerlig brådska

Förhandlingsrätten vid offentlig upphandling; något om metod och omfattning
Ändringar av kontrakt och ramavtal