Direktupphandling – är inköpen av samma slag?

Kontraktsbegreppet i upphandlingsdirektiven och lagarna
Marknadsdialog – ett breddat anslag