Defence Procurement and the European Defence Equipment Market: the Virtues of Kissing the Frog

Rättsliga begränsningar av myndigheters fria skön – från ett EU-rättsligt och svenskt perspektiv
Vita jobb-modellen och offentlig upphandling