De grundläggande rättsprinciperna vid direktupphandling

An Update on Procurement Complaint Reforms: Australia and the United States
Leverantörernas intresse av att ingå avtal med upphandlande myndigheter